• Anläggningen Össjö Gård fr.o.m. 1/10 2018!

  Össjö Gård tar över driften av ridhus och utebanor som ligger på Össjö Gård.
  All bokning av ridhus och utebanor görs via Össjö Gårds hemsida, www.össjögård.se

  Alla ridhuskort som är lösta för 2018 gäller året ut!

  Föreningens avtal för Terrängbanan har blivit uppsagt av hyresvärden Össjö Gård och det går ut 31:e oktober i år. Med anledning av detta kommer styrelsen tillsammans med Skåneidrotten att kalla till ett medlemsmöte för att diskutera föreningens framtid. Medlemsmötet hålls i Össjö Församlingshem den 22:e oktober kl. 19.00-20.30, se inbjudan nedan.


 • Medlemsmöte 22/10 2018

  Kl. 19.00-20.30 i Församlingshemmet i Össjö. OBS! Att anmälan krävs och görs till Camilla på Skåneidrotten, se inbjudan!

  Inbjudan finns här!

 • Jaktdatum under oktober!

  Följande datum är Terrängbanan stängd p.g.a. jakt: 5/10; 12/10; 19/10 och 27/10.

 • Ekoxer med MIM! ÖHS Eventing! Terrängbanan!! MIM-bord!


  ÖHS Eventing! Ängelholm 500 år!


  ÖHS Eventing! EBS!


  ÖHS Eventing! ÖHS Eventing!


 • 26/2 2018, kl. 19.00
  Årsmöte hölls i Jaktcaféet på Össjö Gård. Information om årsmötet finns nedan!
  Verksamhetsberättelse finns här!
  Resultat- och balansräkning för 2017!
  Årsmötesprotokollet finns här!


 • OBS! All bokning av träning eller ridning på terrängbanan görs via Össjö Hästsällskap!

  Össjö Hästsällskap hyr Terrängbanan av Össjö Gård och all betalning görs till Össjö Hästsällskaps pg. 70 43 50-8 eller swishas till nummer: 123 07 48 608

  Bokning görs via: boka@ossjohastsallskap.se

  Under fliken Om ÖHS kan man hitta lite allmän information om föreningen. Och under fliken Medlemskap hittar Du info om medlemsavgifter och ridavgifter på vår anläggning på Össjö Gård och även för Terrängbanan! Under Tävling hittar Du kommande tävlingar! Ridhus här finns ridhusregler och ridhusschema! Terrängbanan innehåller ridregler på Terrängbanan, kostnader och bokningsschema! I Fotogalleriet hittar Du foton från våra olika aktiviteter.